Termowizja

Budynek 1

Na poniższych zdjęciach widzą Państwo prawidłowo wykonaną elewację klinkierową. Ściana trójwarstwowa z ociepleniem z wełny szklanej, okna osadzone w warstwie ocieplenia (ciepły montaż), zaznaczone obszary na ścianie na cegle przy oknach oraz nadproża wykazują minimalną dopuszczalną różnicę temperatur.

Budynek 2

W tym wypadku mamy do czynienia z nieprawidłowo wykonaną elewacją klinkierową. Ocieplenie wykonano styropianem, a okna osadzono w ścianie nośnej budynku. Prawdopodobnie nie zastosowano pustki powietrznej, jak widać w obszarach zaznaczonych na budynku. Na nadprożach oraz na cegle koło okien widzimy duże różnice temperatur, występujące przy mostkach termicznych.